Sedan hösten 2006 hade Carlstads Finest Crew funnits som alternativ supportergrupp på Färjestads läktare. 2006 startade även ultrasgrupperingen Bollklubben Supras och 2009 hade Övre Stå gått från kompisgäng till alternativ supportergruppering. Till slut blev tre grupper för mycket och för att gynna läktaren så bestämde sig under hösten 2013, alla tre grupperingarna att gå samman för att skapa en starkare kärna och underlätta förutsättningarna för en levande supporterkultur på vår läktare.

Delvis nya mål och visioner klubbades igenom, samtidigt som grupperingarna alltid jobbat åt samma håll. Den än mer täta gemenskapen samt tydligheten i att ha en samlad supportergruppering har vi upplevt som positiv både för oss som gruppering, men även i vår relation gentemot hela karlstadpubliken, klubben och så vidare. Namnet Bryggeriet är sprunget ur Färjestad BK’s historia. När Sveriges vackraste förening bildades i november 1932 vid Håfströms Kiosk på Färjestad i Karlstad, så var det arbetare från Färjestad Bryggeri som där och då lade grunden för det flaggskepp inom svensk ishockey vi idag är stolta att ge vårt stöd.

Bryggeriet är en renodlad alternativgruppering. Vi sätter inte oss själva i något ”kategori-fack” utöver det. Hela vårt arbete grundar sig i kärleken och passionen till Färjestad BK. Vi förespråkar ett aktivt stöd till klubben. Det tar sig uttryck i bland annat sånger, resor, gemenskap & visuellt stöd. Vi verkar för det vi menar är, för den grönvita sköldens bästa och vi ställer krav på hur Färjestad BK agerar - helst genom en god dialog.  I Bryggeriet respekterar vi alla supportrar till Färjestad, men vi värderar de som är medlemmar i klubben och engagerar sig för den lite högre. Vi är medvetna om att det finns meningsskiljaktigheter kring supporterkultur, men vi tror på det vi gör - det här är vår livsstil.

Gemenskapen är grundläggande för oss. En ny medlem i Bryggeriet innebär även en ny vän till gruppen. Vi är ingen officiell supporterklubb där man kan lösa ett medlemskap genom en avgift. Man förtjänar en plats i gruppen genom att visa engagemang och att lära känna oss. Vi har en åldersgräns på 18 år.

Bryggeriets Yngre
Som en del i ledet av yngre rekrytering fann vi det nödvändigt att starta upp en undergrupp för unga förmågor. Vi hade under de senaste säsongerna sett hur fler och fler yngre på läktaren visat upp ett brinnande intresse för hockey och läktarkultur överlag.

Kraven för medlemskap i Bryggeriets Yngre är exakt samma som i Bryggeriet, förutom att lägstaåldern är 16 år, så kraven på våra medlemmar ställs redan i ett tidigt skede. Kamratanda och tillit är grundpelare i vår gruppering och är således något vi kräver från en medlem i Bryggeriets Yngre. Ett medlemskap i Bryggeriets Yngre ger automatiskt inte ett medlemskap i Bryggeriet, men det är ett steg på vägen.

                                  bryggeriet1Bryggeriet